Rijopleiding in stappen

Met de Rijopleiding in Stappen ( RIS ) is het mogelijk om voor iedere leerling een rijopleiding ‘op maat‘ samen te stellen. De RIS biedt een goede voorbereiding op je rijexamen en wat je als bestuurder moet kennen, kunnen en willen.

De RIS is opgebouwd uit 4 modules. Deze modules bestaan uit handelingsscripts (totaal 46 scripts). Door de scripts in een voor je logische volgorde aan te leren ontstaat een rijopleiding op maat. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Er wordt bepaald of je alle kennis en vaardigheden bezit die bij het niveau van de module behoren.

  • Module 1: Voertuigbediening en -beheersing.
  • Module 2: Eenvoudige verkeerssituaties.
  • Module 3: Complexe verkeerssituaties.
  • Module 4: Verantwoord gedrag.

rijopleiding in stappen
Voor meer informatie bezoek: http://www.cbr.nl/ris.pp