Praktijk examen

Tijdens de praktijklessen oefen je alle zaken die tijdens het praktijkexamen aan bod zullen komen. Dat is onder andere het omgaan met de auto, maar ook leer je zelfstandig routes rijden, cluster opdrachten rijden en rijden met een navigatie systeem. Ook de bijzondere manoeuvres zoals de parkeeropdracht, de omkeeropdracht en de stopproef komen aan bod.

Hoe ver je bent en wat je nog moet leren wordt na elke les genoteerd in je praktijk boek, zodat je altijd kan zien wat je al geleerd hebt en hoe snel je vorderingen zijn.

Zorg ervoor dat je goed voorbereid naar het examen toe gaat. Dat doe je door voldoende lessen te nemen, zodat je zelf weet dat je er klaar voor bent en een goede slagingskans hebt. Hoeveel lessen dat zijn, is natuurlijk voor iedereen verschillend.

Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

Het praktijkexamen

Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Hiervan is een deel beschikbaar voor een introductiegesprek en voor de toelichting op de uitslag achteraf.

Vooraf

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van
ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren
aan de auto.

De rit

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van het voertuig, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag nabij en op kruispunten en rijden op rechte en bochtige weggedeelten.

Fouten

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je bij de tussentijdse toets vrijstelling hebt voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen.

De uitslag

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag.

Benodigde documenten

    Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen moet je de volgende documenten overhandigen :

  • De Eigen verklaring;
  • Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs
  • Eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets;
  • Het zelfreflectieformulier
  • De oproep
  • Geldig theoriecertificaat